top of page

תרגום גיליונות בטיחות SDS

לָאוֹר תרגומים • שרות • התמחות • ניסיון • איכות ודיוק • 

 !מבטיחים את מה שאנחנו יכולים לספק ומספקים את מה שאנחנו מבטיחים

 

מה היתרון לתרגם את גיליונות הבטיחות שלנו ב-לָאוֹר?

פתרון מקיף
לָאוֹר מספקת פתרון מקיף לתרגום גיליונות בטיחות (SDS) למוצרים כימיים מאנגלית לעברית,
גיליון מקור תקין באנגלית שיימסר לנו לביצוע תרגום לעברית, יתורגם בהתאם לדרישות העדכניות של תקן CLP האירופאי, שמאמץ את התקן העולמי החדש GHS ומשמש לעקביות ואחידות רגולטורית ומיידע בסיווג הכימי בין מדינות.

התרגום לעברית כולל התאמת הגיליון לדרישות הייחודיות של מדינת ישראל, ככל שישנן,
למשל, מתי חלה חובה לדווח לפיקוד העורף?. בקרות אירוע, למי מתקשרים?
ל-
לָאוֹר ניסיון רב שנים בתרגום גיליונות בטיחות למגוון גדול ורחב של לקוחות. 

 

ניסיון ויידע רב שנים בתרגום גיליונות בטיחות 

 • ניסיון ויידע מצטבר בתרגום מאות גיליונות בטיחות ללקוחות רבים מרוצים, גופים מוסדיים, חיילות צה"ל, משרד הביטחון וגופים הפועלים עם המשרד, תעשיות, יצרנים, משווקים, לקוחות פרטיים וכל מי שעוסק או בא במגע עם חומרים מסוכנים.

 • הפקת גיליון קצר המיועד לעובדים בעמדת העבודה ולכוחות החרום וההצלה וכרטיס בטיחות הכולל מיידע לצרכי שינוע.


מי מתרגם את גיליונות הבטיחות ב-לָאוֹר?

 • ב-לָאוֹר, תרגום גיליונות בטיחות SDS מבוצע על-ידי מתרגם שהוא מגיסטר למדעים (M.Sc) בתחום הנדסת חומרים.
  מוסמך ע"י המוסד לבטיחות וגהות כמורשה חומ"ס בתאגיד,
   מומחה בתחום הסיווג לחומרים מסוכנים והכנת גיליונות בטיחות, ארוך, קצר וכרטיס בטיחות.

 • תרגום והכנת גיליונות בטיחות בעברית מחייבים הכרת התחום, התקנות, המונחים, הסמכה וידע מקצועי. ישנה חשיבות רבה לכך שתרגום הגיליון יתבצע אך ורק על-ידי מהנדס חומרים או מהנדס כימיה, מורשה לתחום ומתמצא בו.
   

יש לכם פרוייקט? בואו נדבר
 

?למה חשוב לשים לב כשמתרגמים גיליונות בטיחות לעברית

 • בתרגום הגיליונות שמקורם בחו"ל, חסרה התקינה המקומית הישראלית, יש לאתרה ואם נדרשת, יש להשלימה בגיליון המתורגם לעברית.

 • בביצוע תרגום 'כפי שהוא' - יתקבל גיליון בטיחות, אמנם בשפה העברית, אבל כזה שמשקף רק את דרישות תקנות המקור וחסר את ההתאמה לרגולציה והתקנות בישראל. יש לוודא שהגיליון תואם את החוקים והתקנות בישראל.

 • למידע העדכני המקומי בגיליון, חשיבות רבה בקרות מצבי חירום בהם מעורב חומר מסוכן.

 • תוכלו לתת דוגמא?: כן, למשל מתי חלה חובת הדיווח לפיקוד העורף. כיצד מטפלים בשפך,  שריפה או דליפה. מה הן דרכי ההתקשרות העדכניות ל-רשויות החרום בישראל.
   

דגשים נוספים שיש להכיר בתרגום גיליון בטיחות

 • גיליון הבטיחות הינו כלי עזר חיוני כבר משלב טרום תחילת עבודה עם החומר המסוכן, לצורך הכרה וזיהוי הסיכונים, תכנון הפעילות, התאמת המיגון והכנת נהלי העבודה.

 • התקן העדכני לסיווג ותווי כימיקלים הינו התקן ההרמוני העולמי החדש, GHS

 • על בסיס תקן זה, האיחוד האירופאי קבע את תקן משלו CLP. השיטה האירופאית אומצה במדינת ישראל ע"י מכון התקנים בת"י 2302

 • לא ניתן להסב גיליונות בדירקטיבות של פורמט ישן (לפני עידכון התקן) לגיליונות בפורמט החדשהשינוי הוא ברמת הפוֹרְמָלִיזַצְיָה ואינו מסתכם בשינוי ויזואלי.

 • אחריות מיידע וזיהוי, סעיפי חובה וכל תוכן אחר בגיליון הבטיחות, הינה של מי שהכין את גיליון המקור/יצרן/משווק ואינו מסיר אחריות לבדיקה של מזמין התרגום, בטרם מסירת הגיליון לתרגום.
   

הרחבת ידע: מהו גיליון בטיחות SDS לחומרים מסוכנים 

 • גיליון בטיחות Safety Data Sheet תיקני הוא מסמך בן 16 סעיפים.
  מפרט את פרטי היצרן/יבואן ודרכי התקשרות. הרכב ותכונות החומר הכימי, גורמי סיכון, משפטי סיכון והצהרות זהירות. אמצעי מיגון ועבודה בטיחותית, הנחיות לטיפול, נטרול, טיהור וסילוק. שינוע, הנחיות לעזרה ראשונה, לכיבוי אש, אחריות ועוד. 

 • בכל מפעל או עסק העוסק בכימיקלים וחומרים מסוכנים, חובה להחזיק גיליונות בטיחות SDS של החומרים המסוכנים והכימיקלים שנמצאים בשימושם.

 • מידע בטיחות לחומרים מסוכנים יהיה זמין ונגיש להנהלה ולעובדים, לרשויות מקומיות, גורמי כיבוי ושרותי הצלה ורפואה במקרי חרום.

 • לפני שימוש בחומר, יש לעיין בגיליון הבטיחות הניתן על-ידי הספק.

 • סעיף 31 בתקנת REACH מפרט את אופן כתיבת גיליון הבטיחות, גיליון בטיחות יהיה בשפה הרשמית של המדינה.
   

GHS ו-CLP

GHS - (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals)

 • סטנדרט כלל עולמי חדש של האו"ם. משמש בארה"ב, קנדה ובמדינות רבות אחרות בעולם. שיטה מתואמת לסיווג, סימון ומסירת מידע על חומרים כימיים, תיווי ואריזה ושינוע, על-מנת לאפשר סטנדרטיזציה של סווג החומרים. 

(Classification, Labeling, Packaging) - CLP

 • התקן האירופאי בנושא סיווג, סימון ואריזה של חומרים מסוכנים. הלכה למעשה מאמץ את תקן GHS, במטרה לאחד את המידע המסוכן על כימיקלים ולקדם את היעילות רגולטורית באיחוד.

 • CLP מחליפה את הדירקטיבות האירופאיות שהיו בשימוש C) No 1272/2008) ואת הרגולציה No.1907/2006 U. 

 • MSDS הוחלף ל-SDS, משפטי הסיכון (R-phrases) ומשפטי בטיחות (S-phrases) שבהם השתמשו בעבר, הוחלפו בהצהרות גורמי סיכון (H-statement) והצהרות זהירות (P-statement) בהתאמה.

 • בישראל מכון התקנים אימץ את תקנות ה-CLP בתקן 2302 חומרים ותכשירים מסוכנים, מיון, אריזה, תווי וסימון, במהדורתו המעודכנת. 
  יצרנים/יבואנים/משווקים ומשתמשים נדרשים להכין את הגיליונות לפי תקן זה.

יש לכם פרוייקט? בואו נדבר
 

האם יש סוגים שונים של גיליונות בטיחות?
סוגי הגיליונות הם גיליון בטיחות ארוך (מלא), גיליון בטיחות קצר וכרטיס בטיחות 

גיליון קצר וכרטיס הבטיחות נגזרים מהגיליון הארוך וצמודים איליו. הארגון יחזיק בשניהם.

מהו גיליון בטיחות מלא (גיליון ארוך)?

 • גיליון הבטיחות נדרש על-פי חוק. מכיל מידע טכני ומדעי מפורט על החומרים, הסכנות בשימוש, תקנות בינלאומיות, הוראות בטיחות בעבודה, דרכי תגובה, טיפול וחירום, מיידע נוסף ואחריות המפורטים ב-16 סעיפי חובה.

 • יש להיעזר בגיליון וללמוד את הסיכונים והדרישות לפני השימוש בחומר מסוכן.

מהו גיליון בטיחות קצר/כרטיס בטיחות? 

 • גיליון בטיחות קצר/כרטיס בטיחות, הינם תוצר המופק מתוך התרגום של הגיליון המלא ונלווים אליו.

 • כוללים הוראות לטיפול והתנהגות העובדים והציבור במקום בעת התרחשות אירוע חירום כימי, מידע חיוני לכוחות הרפואה וכיבוי האש. מיידע חיוני ונתונים בסיסים על תכונות החומר. 

 • גיליון קצר/כרטיס בטיחות בפני עצמם אינם מחליפים את הגיליון המלא אלא מהווים אמצעי נוסף למניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע. כרטיס הבטיחות משמש לשינוע.

 • בהיותם אמצעי עזר זמין לכוחות החירום ולעובדים, הגיליונות ישמרו בעמדת העבודה וחובה להציגם ביחד עם הגיליון המלא.

 ? DFU מה זה ? IFU מה זה
   תרגום הנחיות/הוראות שימוש למכשור רפואי

 • IFU - Instructions for use 

 • DFU - Directions for use

קישורים ישימים לחיצה עם העכבר)

לָאוֹר - הפתרון המקצועי לתרגום גיליונות הבטיחות שלכם 

 • ספקים מורשים של משרד הביטחון וצה"ל.  

 

 ,המידע לעיל הינו אינדיקטיבי בלבד ומבוסס על הידע הנוכחי הקיים ב-לָאוֹר

אינו תחליף לבדיקה מקדימה שרק היא יכולה להבטיח את המיידע לשימוש נתון

.ואינו  פוטר את המשתמשים מחובתם לבצע בדיקות והערכת סיכונים משל עצמם

 

.לייעוץ לגבי לתרגום הבטיחות, מומלץ ליצור אתנו קשר בשעות הפעילות ללא תחייבות

?מה גיליון הבטיחות שאתם צריכים היום

יש לכם פרוייקט? בואו נדבר 

clipboard.png
bottom of page