אני הח"מ מעוניין/ת להימנות על מאגר המתרגמים ונותני השירותים של "לאור".
הבנתי את הדרישות המקדמיות ויש לי את הכישורים המתאימים.
המידע הנמסר על ידי הוא וולונטרי, פרטים שאמסור יעזרו לאמת את מידת התאמתי לשת"פ עם "לאור".
 *
 *
 *
 *
 *


 *


 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
מחירי התרגום הינם לפי מחירון לאור תרגומים. באפשרותך לציין את מחירי התרגום המבוקש על ידך ואנו נבחן את התאמתם לצרכינו. יש לפרט את שיטת החישוב.
המחיר הינו סופי וכולל את כל העמלות, ההוצאות וכו' למעט מע"מ.


 *
בשליחת טופס זה הריני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את כל התנאים והדרישות. הפרטים שמלאתי ומסרתי הינם נכונים ומדוייקים.
 *
Select Date
וודא כי כל השדות המסומנים ב-* (כוכבית) מולאו. אי מילוי ימנע את שליחת הטופס.
Captcha
הכנס את הקוד כפי שאתה רואה אותו בתמונה:
(עוגיות חייבות להיות מופעלות בדפדפן שלך)
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code Load New Code