חפש  

מילים וביטויים שאפשר לוותר / להימנע מלהשתמש בהם - אנגלית

לעיתים קרובות המילים והביטויים הרשומים מטה נכללים כשיגרה בתכתובות ומסמכים.

ברוב המקרים ניתן להסיר את המילים והביטויים המיותרים הללו מהמסמך, מבלי לשנות את המשמעות, את התוכן או את המסר שהמשפט אמור להעביר.
 
במקרים אחרים, המילים או הביטויים אינם מוסיפים דבר הכרחי או בעל ערך אמיתי למסמך.
 
נסו להימנע מהכללת המילים והביטויים המיותרים בתהליך הכתיבה או התרגום שלכם.
לא יהיה מפתיע אם תמצאו שהמסמכים שלכם יראו מצוין בלעדיהם
.
 
A total of
Absolutely
Abundantly
Actually
All things being equal
As a matter of fact
As far as i am concerned
At the end of the day
At this moment in time
Basically
Current
Currently
During the period from
Each and every one
Existing
Extremely
I am of the opinion that
I would like to say
I would like to take this opportunity to
In due course
In the end
In the final analysis
In this connection
In total
In view of the fact that
It should be understood
Last but not least
Obviously
Of course
Other things being equal
Quite
Really
Really quite
Regarding the (noun), it was
The fact of the matter is
The month(s) of
To all intents and purposes
To one’s own mind
Very