חפש  

לָאוֹר תרגומים 
(לאור פרסומים טכניים והנדסה)  
 
הרבה יותר ממשרד תרגום, מאז 1986


-  laor.info@gmail.com   , יצירת קשר: 08-9435901

שעות פעילות:  א' - ה' : 09:00 - 17:00

 
עברית  |  
תאריך ושעה
 

חדש באתר, תשלום מאובטח
 גרפיקת פתרון
 

רוצה לעבוד מהבית בתרגום ויש לך את הכישורים המתאימים?

לנו דרושים מתרגמים בתחומים מגוונים, טכני, כללי, אקדמי, תחומים אחרים.. 
פרילנסרים בלבד, (עוסק מורשה / פטור). גברים ונשים כאחד.
 
• רגע לפני המענה - קרא/י בעיון
מועמדים ידרשו לתרגם טקסט לניסיון

• טופס רישום
Share | לחץ ושתף
  גליונות בטיחות - MSDS - Material Safety Data Sheet    גליונות לדוגמא > ארוך  > קצר                      מכתב המלצה של חברת עמילות מכס TransWorld לוגיסטיקה   > קישור

חומרים מזיקים חומרים רעילים חומרים דליקים חומרים נפיצים חומרים קורוזוביים מסוכנים לסביבה
* סימונים על גבי האריזה חייבים להיות בשפה העברית, ברורים לקריאה ועמידים לשחיקה ולמחיקה.

גיליון בטיחות MSDS נדרש על פי החוק ומוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות סיווג, אריזה, תווים וסימון על האריזות התשנ"ח - 1998). גיליון הבטיחות מהווה את תעודת הזהות של החומר הכימי / תערובת של חומרים.

בעקבות שינויים במערכת הסיווג העולמית של חומרים מסוכנים, מוצרים רבים שנחשבו כלא מסוכנים בשיטת הסיווג הישנה, הפכו להיות מסוכנים בשיטת הסיווג החדשה.

ב-לאור תרגומים אנו נבצע עבורכם תרגום מאנגלית לעברית, הכנה והפקה של גיליונות בטיחות (MSDS) תקניים הכוללים את כל המידע הנדרש עבור מגוון רחב של חומרים מסוכנים.

 • תרגום הגיליונות נעשה בהתאם לדרישות התקן הבינלאומי ISO11014, התקנה אירופאית 91/155/EEC והתקן אמריקאי ANSI Z400.1.
 • הגיליונות מוגשים ללקוח כשהם ערוכים ומותאמים לדרישות והתקנונים הישראליים, במבנה תקני הכולל 16 סעיפי חובה הנדרשים בתקנות הבטיחות בעבודה עבור גיליונות בטיחות לחומרים מסוכנים התשנ"ח 1998.
 • הגיליונות כוללים את כל סמלי ותויות הבטיחות הנחוצים בעברית ומופקים בצבע מלא.

     •• למתרגמים אצלנו גיליון בטיחות MSDS מלא - באפשרותנו להפיק עבורכם גם כרטיסי בטיחות, 
         1) גליון בטיחות מקוצר
 לשימוש כוחות החירום וההצלה 2) כרטיס בטיחות לשינוע חומרים מסוכנים.


ל-"לאור" ניסיון ויידע מצטבר בתרגום של מאות גיליונות בטיחות ללקוחות מרוצים רבים.
גופים מוסדיים, יבואנים, לקוחות פרטיים, חיילות צה"ל וגופים הפועלים עם משרד הביטחון וכל מי שעוסק או בא במגע עם חומרים מסוכנים.

ב-
"לאור", תרגום גיליונות בטיחות MSDS מבוצע על-ידי מהנדס בעל תואר ראשון ושני בהנדסת חומרים, מוסמך על-ידי המוסד לבטיחות וגיהות כאחראי חומ"ס בתאגיד, מומחה בתחום, מכיר את הדרישות על בוריו, בעל וותק, יידע וניסיון רב שנים.


הסבר, מטרת הגיליון ושימושיו

גיליונות בטיחות חומרים (באנגלית: Material Safety Data Sheet, בראשי תיבות: MSDS) מטרתם לתאר את מאפייניו של חומר מסוים, לתאר את דרכי הטיפול בחומרים מסוכנים ולהעמיד לרשותו של כל מי שעוסק בחומר מסוכן, עובדים, הנהלה, רשויות, כוחות חירום, רפואה והצלה וכד' את המידע הבטיחותי הרלוונטי עבורו, בכלל זה את הנהלים לטיפול או לעבודה עם חומר זה בצורה בטוחה.
לחומר אחד יכולים להיות שני סוגי גליונות בטיחות.
גיליון מורחב, הכרה לעומק של המוצר, מאפייני הסיכון, סביבה, שינוע, דלף ופינוי וכד' לפי 16 סעיפי חובה. 

גיליון מקוצר לשימוש כוחות החרום וההצלה, הוראות בטיחות והוראות עזרה ראשונה.
 
דרישות ותקנות
"תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות סיווג, אריזה, תווים וסימון על האריזות), התשנ"ח - 1998", מחייבות כול יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן, לצרף גיליונות בטיחות לחומרים שהוא מספק.

"תקנות ארגון הפקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט - 1999" מחייבות כל מקום עבודה שמוחזקים בו חומרים מסוכנים להחזיק בהישג ידם של העובדים גיליון בטיחות לכל חומר מסוכן.

על פי התקנות הנזכרות, עיסוק בחומר מסוכן (רעל או כימיקל מזיק כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993) הוא כל "פעולות של עיבוד, ייצור, עריכת ניסיונות ובדיקות, אריזה, אחסנה, שינוע, וכל מלאכה אחרת שעניינה טיפול בחומר המסוכן או עבודה באמצעות חומר מסוכן". 
במקרים אלו על מחזיק במקום העבודה לוודא כי ברשותו גיליונות בטיחות של כל חומר מסוכן שמקום העבודה עוסק בו.
העתק יוחזק במקום נגיש ובהישג יד של העובדים. התקנות גם מעגנות בחוק את חובתו של היצרן/ספק לספק גיליון בטיחות עדכני לחומרים מסוכנים.


גיליון בטיחות תיקני הוא גיליון העומד בתקנות הבטיחות בעבודה ותקן ישראלי 2302 ובנוי לפי הפורמט האחיד והבינלאומי ISO11014.

האם ישנה חובת הפצה של גליונות בטיחות?
מקום העבודה מחוייב להביא לידיעת עובדיו את תוכנם של גליונות הבטיחות של החומרים איתם הם עובדים - ההנהלה והעובדים מחויבים לפעול על פי ההנחיות הרשומות בו.

באיזו שפה נדרש גיליון הבטיחות להיות?
גיליון הבטיחות נדרש להיות בשפה הרשמית של המדינה שבה החומר או התרכובת מוכנסים לשימוש, למעט מקרים בהם הוחלט אחרת על ידי המדינה.

מטרת התקנות
 • שמירה על בטיחותם ועל בריאותם של העובדים עם חומרים מסוכנים. 
 • שמירה על בטיחותם ועל בריאותם של הנמצאים בסמוך ובסביבה הקרובה. 
 • שמירה על איכות הסביבה - הגנה על המרחב המיידי והכולל במקום העבודה ומחוצה לו.
שימוש נרחב נעשה בגיליונות בטיחות חומרים לקיטלוג מידע אודות כימיקלים.
המידע בגיליון בטיחות חומרים עשוי להכיל הוראות לשימוש בטוח בכימיקלים וסיכונים אפשריים הכרוכים בשימוש בהם.


מידע נדרש
 • תכונות החומר 
 • השפעות החומר על האדם 
 • סיכונים 
 • מניעת סיכונים ואמצעי בטיחות 
 • מידע סביבתי - סילוק החומר וטיפול בפסולת
סעיפי המיידע בעברית (סעיף 4 לתקנות):
במטרה לשמור על אחידות ושלמות הנושא, גליון בטיחות מחייב התייחסות ל-16 סעיפי חובה, כדלקמן:
 1. זיהוי החומר המסוכן; זהות היצרן / הסוכן / המשווק
 2. זיהוי מרכיבי החומר המסוכן 
 3. סיכוני החומר המסוכן
 4. הוראות עזרה ראשונה
 5. נוהל כיבוי אש
 6. אמצעי זהירות, בטיחות ומניעת שפך
 7. טיפול ואחסנה
 8. אמצעים תיקניים לצימצום חשיפה ואמצעי מיגון
 9. תכונות פיסיקליות וכימיות
 10. יציבות וריאקטיביות 
 11. רעילות (מידע טוקסיקולוגי)
 12. מיידע סביבתי / איכות הסביבה
 13. דרכי סילוק וטיפול בפסולת רעילה
 14. שינוע (אוירי/ימי/יבשתי)
 15. חקיקה ותקינה
 16. מידע נוסף / אחר
 • מומלץ לכל מעביד או מנהל לדאוג לתרגם את גליון הבטיחות לשפה המובנת לעוסקים בחומרים, בהתאם לצרכים.

אנו ב"לאור תרגומים" נסייע לכם לעמוד בדרישות והתקנונים, על-ידי תרגום, הכנה והפקה של גליונות הבטיחות מאנגלית לעברית, תוך שימת דגש על המצאות כל המיידע הנדרש ושימוש במונחים טכניים -מקצועיים נכונים והמחוייבים בתקנות, למגוון רחב של חומרים.


 • המיידע וההפניות לעיל מבוססים על פירסומי המוסד לבטיחות ולגיהות. יש לעקוב אחר עדכונים המתפרסמים ברשומות מפעם לפעם. 
+ שלח הצעה כיצד יש לערוך את העמוד
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  
מבזקי חדשות       
     

מעוניינים לשמוע עוד? פנו אלינו עכשיו: לאור תרגומים  - הרבה יותר ממשרד תרגום
רח' הגולן 28, יבנה 8150432, טלפון: 08-9435901, פקס: 08-9431872  laor.info@gmail.com
 הזכויות שמורות © 2010-2017 Copyright. בניית האתר: לאור תרגומים, נעם, ע"ג פלטפורמה של Live City 
לייבסיטי - בניית אתרים